Petr Pánek, zemní, výkopové a instalatérské práce, Beroun
Petr Pánek, zemní, výkopové a instalatérské práce, Beroun


Petr Pánek

Na Hrázi 761/48

266 01 Beroun - Závodí

mobil: 777 616 528

www.instal-beroun.cz

počítadlo.abz.cz

Zemní práce

Hloubení rýh
pro inženýrské práce

Instalatérské práce

Výstava vodovodních
a kanalizačních přípojek

Zámková dlažba

Ochozy a obrubníky,
pokládka žlabovky
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2

Zemní, terénní a výkopové práce

Naše firma Vám nabízí:

  • Veškeré zemní a výkopové práce
  • Výstavbu vodovodních a kanalizačních sítí a přípojek
  • Vodovodní řády, kanalizační stoky
  • Řezání a opravy asfaltových krytů
  • Osazování jímek, septiků a lapolů
  • Hloubení rýh pro inženýrské sítě, vodovodní a kanalizační přípojky
  • Výkopy základů včetně kompletní přípravy podloží základové desky a betonáže
  • Výkopy základů pro rodinné domy, chaty, ploty...
  • Terénní úpravy a skrývky
  • Komunikace, lesní cesty
  • Hutnění zásypů výkopu, podloží apod.
  • Rozbíjení betonů a živic
  • Bourací a demoliční práce (ruční a strojní)
  • Zpevnění komunikací (štěrky, asfalty, betony)
  • Výkopy pro bazény a jezírka
  • Studně, septiky a jímky
  • Nakládání a přemisťování zeminy a jiných materiálů
  • Rovnání a svahování terénů
  • Kompletní přípravy podloží pod zámkové dlažby, asfalty, betony
  • Zahrnovací práce
  • Skrývka ornice
  • Odstraňování škod po povodních

Dnes je Pondělí 28. května 2018 - 07:17:46